NEWS

「YOSHIKIMONO」が東京国立博物館で開催の特別展『きもの KIMONO』展示作品に選出